Zaoberáme sa

-         výrobou a opravou nástrojov v keramickej výrobe z kvalitných ušľachtilých ocelí

-         výrobou ND a opravami pre keramický, tehliarsky a sklársky priemysel

-         výrobou jednoúčelových zariadení , ich opravami v priemysle

-         výroba zariadení, ich častí z nerezových materiálov, zváranie nerez. materiálov,

-         pálenie plazmou  do 5 mm

-         výrobou konštrukcií zváraním v ochrannej atmosfére CO2

-         zváraním a opracovaním dielov prípravkov pre automobilový priemysel

-         naváranie, renovácia súčiastok naváraním tvrdokovu do tvrdosti 40 HRC

-         vulkanizácia povrchov strojných súčiastok polyuretánom

-         výrobky z technickej gumy(podložky, klátiky, platne) rôzneho tvaru do rozmeru max500x500x150 mm, tvrdosť 50-60 Sh, pre zvýšené požiadavky namáhania vystužené sklotextilom