Kontakt

KASIMATIC, s.r.o.

Zvolenská cesta 2740

984 01 Lučenec

GPS:  48°21´06.3″N

19°38´54.4″E

48.351750     19.648444

 

IČO: 43 938 094

Výpis z obchodného registra Okresný súd  Banská Bystrica

oddiel: Sro, vložka číslo: 14226/S

DIČ: 2022524240

IČ DPH: SK2022524240

číslo účtu: 2627037009/1100

Tatra banka, a.s., pobočka Lučenec

IBAN: SK67 1100 0000 0026 2703 7009

mobil:

Ing. Ján Kurčík – 0914 346 014 /konateľ

Pavel Sihelský – 0914 346 013 /konateľ

e-mail:

kurcik.jan@kasimatic.sk

sihelsky.pavel@kasimatic.sk

kasimatic@kasimatic.sk